Szerkesztett anyag nyomtatásra

Anyagát leadhatja DVD-n, CD-n, pendrive-on vagy 10 MB-ig e-mailen. Zárt állományok (PS, PDF) Ezek a formátumok mindent tartalmaznak (betűtípusok, grafikai elemek, színek, stb. ) és ezért ez a legbiztonságosabb anyagleadási forma. A fontokat kérjük beágyazni. Ezt a leadási formát preferáljuk!

Kérjük legyenek figyelemmel arra, hogy az anyagleadás kompozit PDF (vagy postscript) állományban történjen. Az állományok készítésekor ne csatoljanak hozzá színprofilt vagy nagyon körültekintően válasszák meg! A helytelen színprofil pontatlan, fakó színeket eredményezhet! A cégünk számára leadandó anyagok előkészítése (tördelés, színkorrekció stb.) során műnyomó esetén javasoljuk az "Coated FOGRA39", offszet papír esetén pedig az "Uncoated FOGRA29" színprofil.

Nyitott állományok Szerkeszthető anyagok (Adobe Indesign, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Word stb. fájljai). A nyitott állományok nem tartalmazzák a pontos nyomtatáshoz nélkülözhetetlen elemeket pl. betűtípusok, grafikai elemek, színek, stb. Ezeket mind mellékelni kellene, ami sokszor elmarad vagy hiányos. A fontokat mellékelni kell vagy görbévé alakítani. Ha nyitott állományt kapunk, akkor abból egy zárt állományt készítünk a fenti problémák miatt. Erről minden esetben egy jóváhagyás szükséges gyártás előtt.
A Word dokumentumban leadott anyagot csak szövegeredetiként vagy elhelyezési mintaként tudjuk használni ! Képek, képi felbontás A minimális felbontás jó minőségű nyomatok eléréséhez 250-300 dpi. A monitorok RGB színtérben dolgoznak. Nyomdai feldolgozáshoz CMYK színrendszerre van szükség. Az elkészült anyag színe CMYK-ra történő átalakítás után változhat, ezért az anyag készítőjénél ellenőrizendő átalakítás után a színek helyessége. Több oldalas kiadványok Nagyobb terjedelmű kiadványok anyagait oldalanként külön fájlban egyértelmű megnevezéssel kérjük.
Nem oldalpárban ! ( a kilövő programunkkal csak ebben az esetben tudunk dolgozni ) Az üres oldalak is a megfelelő helyen kell, hogy legyenek ! ( ellenkező esetben a kilövésnél az oldalak el fognak "csúszni" )
A különböző kötési módoknál a gerincvastagságot is figyelembe kell venni. Méretek - méretezés: Megkülönböztetjük a vágott és a nyers méretet. A leadásnál mindig a nyers méretét adja meg a terméknek.
Hajtott több oldalas kiadványnál ne a kiterített méretet adja meg !
Kifutó anyag esetén + 3-3 mm-es ráhagyást kérünk.